Българите и Европа преди Стара велика България

Значимостта на първите българи, които се отправят към вътрешността на Европа не бива да се пренебрегва. Тя е важен дял от родната история и ни разкрива един динамичен период на взаимодействие между българите и редица племена и народи в огромно географско пространство от Кавказ и Балканите чак до Апенинския полуостров. Недостига на сведения за тях обаче не ни дава възможност да разберем имат ли и каква е ролята им в Дунавска България и дали успяват да дочакат Аспаруховите българи, или далеч преди тях вече са приобщени към местното ромейско население на Балканите.
⚜ Съдържание ⚜ 00:00 – Увод
01:00 – Великото преселение на народите и българите
02:30 – Българите и Балканите
06:42 – Съдбата на кутригури и утигури
12:20 – Българите в Италия
13:20 – Заключение
Продуцент 💡 Сдружение Българска история
Режисьор и аниматор
📽️ Мартин Стаматов Глас зад кадър
🎙️ Борислав Дойчинов Сценарист
📜 Ивомир Колев Machinima
🏹 Ариф Хазимин


You may also like

Page 1 of 3

Вашият коментар