признаване и разпространение

История

Създаване, признаване и разпространение на славянската писменост

Възникването на старобългарската азбука и на славянската писменост е свързано с делото на двамата първоучители Кирил и Методий и на техните ученици,

Read More