Планина

Какво не знаем за произхода на българите? Заселили са се на Балканите векове преди Аспарух

КОГА БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ НА БАЛКАНИТЕ Аспарухова България Според официалната история българите били малка орда или дружина от десетина хиляди души

Read More
История

Създаване, признаване и разпространение на славянската писменост

Възникването на старобългарската азбука и на славянската писменост е свързано с делото на двамата първоучители Кирил и Методий и на техните ученици,

Read More